Nowa obrotowa kamera
Wisła - skocznia narciarska Malinka


Kliknij i oglądaj - Kamery on-line

Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Wszystkie wydarzenia...

Następne zawody

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Statutowy PZN

Szukaj w serwisie

PZN  »  Strefa PZN  »  Aktualności

Aktualności

Ogólne zasady dotyczące ruchu granicznego Rzeczpospolitej Polskiej

14-05-2020
W niedzielę, 15 marca 2020 roku o godz. 00:00 zostały przywrócone kontrole graniczne w Polsce. Polska wprowadziła kontrole na wszystkich granicach i ograniczyła możliwość wjazdu na swoje terytorium.


Wyjazd z Polski jest i będzie możliwy, konieczne jest natomiast sprawdzenie zasad wjazdu do danego kraju granicznego.

Z zagranicy wjadą do Polski:
 • obywatele RP;
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 • dyplomaci;
 • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy;
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Osoby przekraczające granice poddawane będą kontroli sanitarnej. Po przekroczeniu granicy każda z nich zostanie zarejestrowana i przebadana. Następnie zostanie skierowana na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Kwarantanna nie dotyczy:
 1. kierowców transportu towarowego.
 2. osoby, które przekraczają granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w RP lub państwie sąsiadującym; nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej (zgodnie z art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);
 3. uczniów i studentów pobierających naukę w RP lub państwie sąsiadującym.

WAŻNE! Przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy. Zwolnienia nie stosuje się w przypadku podróży turystycznych/prywatnych.

Zasady wjazdu do Austrii - przejazd z Austrii do Polski możliwy jest obecnie jedynie przez Niemcy. Przejścia graniczne:
 • Rosenheim
 • Kempten
 • Freilassing
 • Passau

Przejazd z Austrii do Polski przez Czechy i Słowację jest obecnie niemożliwy. Aktualne informacje w sprawie obostrzeń dostępne są na stronach:
 • Ambasada RP w Pradze
 • Ambasada RP w Bratysławie

Warunki wjazdu do Austrii z Włoch, Szwajcarii, Lichtensteinu, Słowenii, Niemiec, Węgier, Czech i Słowacji

Osoby wjeżdżające do Austrii zobowiązane są do posiadania i przedłożenia na granicy lekarskiego zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik badania molekularno-biologicznego na obecność wirusa SAR-CoV-2. Zaświadczenie powinno być wydane w języku niemieckim, angielskim, włoskim lub francuskim (przykładowe zaświadczenia poniżej) Zaświadczenie nie może być starsze niż 4 dniu.

Uwaga wyjątki:

Bez zaświadczenia lekarskiego dozwolony jest wjazd do Austrii obywatelom Austrii oraz osobom posiadającym w Austrii zwykłe miejsce zamieszkania (gewöhnlicher Aufenthalt) lub miejsce zameldowania (Haupt-, Nebenwohnsitz), które bezzwłocznie poddadzą się 14 dniowej niekontrolowanej domowej kwarantannie i poświadczą to własnoręcznym podpisem. Kwarantanna będzie mogła zostać zakończona, o ile w okresie jej trwania wynik wykonanego testu na obecność SARS-CoV-2 będzie negatywny. Przepisy nie wskazują, jakie dokumenty należy okazać podczas kontroli granicznej. Można przyjąć jednak, że są to m.in. zaświadczenie o zameldowaniu, karta pobytu obywatela UE oraz uzupełniająco poświadczenie zatrudnienia. 

Bez zaświadczenia lekarskiego dozwolony jest wjazd w celu skorzystania z niezbędnych usług medycznych obywatelom Austrii i osobom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Austrii. Przy wjeździe należy przedstawić potwierdzenie bezwarunkowej potrzeby skorzystania z usługi medycznej w języku niemieckim lub angielskim (załączniki). Dozwolony jest wjazd osoby towarzyszącej.

TRANZYT:
Bez zaświadczenia lekarskiego dozwolony jest przejazd w tranzycie przez Austrię bez zatrzymywania się, o ile zabezpieczona zostanie możliwość opuszczenia kraju.

Ograniczenie wjazdu do Austrii nie ma zastosowania wobec:
 • transportu drogowego,
 • przejazdów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem zarobkowego transportu osób),
 • przejazdów osób codziennie przekraczających granicę w związku z zatrudnieniem.

Wobec kierowców oraz personelu związanego z prowadzeniem bieżącej działalności ma zastosowanie rozporządzenie MZ AT w sprawie kontroli medycznej przy okazji wjazdu do AT.

Warunki dotyczące ruchu granicznego i kwarantanny w Austrii obowiązują do 31.05.2020 r.

Komunikaty dotyczące aktualnej sytuacji w ruchu granicznym publikowane są w mediach społecznościowych

Zasady wjazdu do Niemiec:

Wjazd na terytorium Niemiec jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu np. wykonywanie pracy, powrót do stałego miejsca zamieszkania lub niezbędny zabieg lekarski. Należy być w stanie udokumentować powód wjazdu do Niemiec.

Obywatele polscy, którzy podróżują tranzytem przez terytorium Niemiec w celach zarobkowych w innym kraju (np. z Polski do Niderlandów) powinni być w stanie udokumentować, że podróżują do pracy. Podczas przejazdu tranzytowego przez Niemcy należy korzystać z autostrad i głównych dróg.

Obywatele polscy, którzy lądują na niemieckich lotniskach i udają się dalej do Polski, jako miejsca stałego zamieszkania, muszą udowodnić, że mają zapewnioną dalszą podróż z lotniska, np. bilet na połączenie autobusowe, bilet kolejowy do stacji granicznej lub potwierdzenie najmu samochodu.

Przypominamy, że nie wolno wjeżdżać na terytorium Niemiec m.in. w celach turystycznych. Odwiedziny rodziny, pomoc w przeprowadzce lub odebranie członka rodziny, który wylądował na niemieckim lotnisku, nie będą uznawane przez niemiecką policję jako uzasadniony powód wjazdu do Niemiec. Władze niemieckie nie zapowiedziały wprowadzenia regularnych kontroli granicznych z Polską. Należy spodziewać się zwiększonej liczby kontroli policyjnych w pasie przygranicznym.

Zasady dotyczące kwarantanny w Niemczech:

Od 10.04.2020 r. osoby powracające do Niemiec muszą odbyć obowiązkową, 14-dniową kwarantannę domową.

Podczas odbywania kwarantanny należy przebywać w mieszkaniu i postępować według zaleceń policji oraz lokalnych urzędów ds. zdrowia (niem. Gesundheitsamt). Nie można np. przyjmować odwiedzin osób spoza gospodarstwa domowego. W miarę możliwości osoba podlegająca kwarantannie powinna przebywać w osobnym pokoju i być oddzielona od reszty domowników. 

Do grup wyjętych spod obowiązku odbywania kwarantanny w przypadku braku symptomów po wjeździe do Niemiec należą:
 • osoby przewożące towary i ludzi (np. kierowcy, maszyniści);
 • osoby pracujące w firmach transportowych i przekraczające granice z powodów służbowych (np. konduktorzy, marynarze);
 • osoby regularnie przekraczające granicę w celu dojazdu do pracy (niem. Ein- und Auspendler) lub przyjeżdżające do Niemiec do pracy lub na konieczne leczeniena do 5 dni;
 • osoby powracające z zagranicy w przeciągu 48 h od wyjazdu z Niemiec;
 • osoby, które wjeżdżają do Niemiec z bardzo ważnego powodu (np. współdzielenie opieki nad dzieckiem, opieka nad osobami potrzebującymi);
 • osoby udające się przez Niemcy w tranzycie (np. Polacy wracający z Francji do Polski jako miejsca stałego zamieszkania, jak i Polacy jadący do Niderlandów jako miejsca wykonywania pracy).

WAŻNE! Zawsze należy mieć przy sobie odpowiednie dokumenty potwierdzające powód wjazdu do Niemiec (lub przejazdu przez Niemcy) do okazania podczas kontroli.

W przypadku poniższych grup pracowników zwolnionych z obowiązków kwarantanny przy braku występowania symptomów potrzebne jest posiadanie zaświadczenia o pilnej potrzebie wjazdu do Niemiec. To do pracodawcy lub zleceniodawcy należy obowiązek sprawdzenia, czy wjazd na terytorium Niemiec jest pilnie potrzebny. Takie zaświadczenie jest potrzebne dla pracowników odpowiedzialnych za:
 • funkcjonowanie systemu zdrowia;
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny;
 • funkcjonowanie placówek dyplomatyczno-konsularnych;
 • funkcjonowanie systemu prawnego;
 • funkcjonowanie niemieckich instytucji federalnych, landowych i lokalnych (gmin);
 • funkcjonowanie instytucji UE i organizacji międzynarodowych.

Ponadto, z obowiązku kwarantanny będą zwolnieni:
 • pracownicy sezonowi, gdy przez pierwsze dwa tygodnie pracodawca zapewni podobne warunki, jak podczas odbywania kwarantanny tj. praca i mieszkanie w małych grupach oraz brak kontaktu z innym osobami. Zgodę musi wydać odpowiedni urząd zdrowia przed przyjazdem pracowników sezonowych.

Również odpowiednie urzędy ds. zdrowia (niem. Gesundheitsamt) będą mogły zwalniać osoby z obowiązku odbycia kwarantanny.

Czas obowiązywania

Czas obowiązywania przepisów dot. obowiązkowej kwarantanny dla osób powracających do Niemiec z zagranicy:

 Land

 Data obowiązywania

 Bawaria

 do 17 maja 2020 r.

 Badenia-Wirtembergia

 do 15 czerwca 2020 r.

 Berlin

 do 5 czerwca 2020 r.

 Brandenburgia

 do 5 czerwca 2020 r.

 Brema

 do 20 maja 2020 r.

 Dolna Saksonia

 do 27 maja 2020 r.

 Hamburg

 do 31 maja 2020 r.

 Hesja

 do 5 czerwca 2020 r.

 Kraj Saary

 do 17 maja 2020 r.

 Meklemburgia-Pomorze Przednie

 do 10 czerwca 2020 r.

 Nadrenia-Palatynat

 do 17 maja 2020 r.

 Nadrenia Płn.-Westfalia

 do 25 maja 2020 r.

 Saksonia

 do 20 maja 2020 r.

 Saksonia-Anhalt

 do 27 maja 2020 r.

 Szlezwik-Holsztyn

 do odwołania 

 Turyngia

 do 25 maja 2020 r.


Należy liczyć się z kolejnymi przedłużeniami. Za wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących kwarantanny odpowiedzialne są kraje związkowe.

W przypadku gdy należy się do grupy osób podlegającej obowiązkowej kwarantannie, po wjeździe na terytorium Niemiec, należy niezwłocznie i bezpośrednio udać się do swojego mieszkania lub miejsca zakwaterowania zapewnionego na pobyt w Niemczech w celu odbycia 14-dniowej kwarantanny oraz zgłosić swój przyjazd lokalnemu urzędowi ds. zdrowia (niem. Gesundheitsamt).

Wjazd na terytorium Niemiec jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu np. wykonywanie pracy, powrót do stałego miejsca zamieszkania lub niezbędny zabieg lekarski. Należy być w stanie udokumentować powód wjazdu do Niemiec.

WAŻNE! Odwiedziny rodziny lub odebranie członka rodziny, który wylądował na niemieckim lotnisku, nie będą uznawane przez niemiecką policję jako uzasadniony powód wjazdu do Niemiec. Ostateczną decyzję podejmuje każdorazowo policjant podczas kontroli.

Władze niemieckie nie zapowiedziały wprowadzenia regularnych kontroli granicznych z Polską. Zadanie kontrolowania osób przekraczających granicę z Polski do Niemiec pozostaje w gestii niemieckiej policji. Utrzymane zostają regularne kontrole graniczne z: Austrią, Danią, Francją, Luksemburgiem i Szwajcarią. Transport międzynarodowy towarów odbywa się bez ograniczeń. Więcej informacji na temat kontroli granicznych można znaleźć TUTAJ.
Źródło: PZN
Najnowsze aktualności:

Twój komentarz:
Maksymalnie 1000 znaków.
wstecz


Realizacja Ideo
CMS Powered by Edito

Strona główna  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Copyright © 2016 Polski Związek Narciarski (Polish Ski Federation). All rights reserved.